Условия за ползване

Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между obiavi.org от една страна и потребителите на Интернет сайтa obiavi.org, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име и парола за вход.


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

TОПобяви предоставя на Потребителите следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, регистрация в каталог, безплатни обяви, платени обяви, промоции на стоки и услуги, наричани за краткост Услугите. obiavi.org предоставя Услугите при следните Условия:

Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. obiavi.org не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия за ползване.

При използване Услугите на obiavi.org Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други Условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА obiavi.org ПРИ ВЛИЗАНЕТО В САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.


ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че Услугите се предоставят "във вида, в който са" и това, че obiavi.org не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Услугите.

obiavi.org само предоставя Услугите и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на Услугите на obiavi.org, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма за кратко Лични данни;

б) при нужда да внася промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, obiavi.org има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои Услуги. С регистрирането си в obiavi.org, всеки Потребител се съгласява да получава електронни съобщения и се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от obiavi.org.


ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите на Услугите разбират, че информацията, данните, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Потребителят, ползващ Услугата е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин Съдържание. obiavi.org не контролира Съдържанието, изпращано и разпостранявано чрез Услугите и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това Съдържание.

Използвайки Услугите, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства obiavi.org няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Услугите. Потребителят се съгласява да НЕ използва Услугите на obiavi.org, за да:

 • формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
 • причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
 • се представя за човек или група хора, включително, но не само за: представител на obiavi.org, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
 • фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Услугите;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на obiavi.org;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Услугата, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
 • да пречи за предоставяне на Услугите или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с Услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Услугата;
 • да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
 • да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
 • да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

 • ДРУГИ

  obiavi.org има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

  obiavi.org си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови Услуги или с промени в Условията и начините за използване на сегашните Услуги.

  obiavi.org използва рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.