ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.


КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА obiavi.org

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., Потребителят има право на достъп до собствените си Лични дани, които е въвел или са станали достояние на obiavi.org при ползване от него на Услугите, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите Условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от obiavi.org по електронен път - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на obiavi.org.

Всички доброволно предоставени от Потребителя данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Услугите се съхраняват, обработват и използват от obiavi.org за целите на поддръжка на определени функционалности на Услугите и за целите на рекламата.

obiavi.org изрично уведомява Потребителя, че няма лица, които могат да получават Лични данни на Потребителя с рекламни цели, без съгласие на Потребителя.

obiavi.org си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.


ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

Потребителят получава желаните от него Потребителско име и Парола и достъп до всички Услуги на obiavi.org, след като се регистрира.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените Потребителско име и Парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите Потребителско име и Парола.

В случай на загубване (забравяне) на Паролата, obiavi.org предлага опция за възтановяване на паролата на акаунта при правилно въвждане от Потребителя електронна поща посочена към акаунта.

obiavi.org не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.